فینالیست های جشنواره مسابقات منطقی ایران مشخص شدند

با تعیین نتایج مسابقه۲۲ از «جشنواره مسابقات منطقی ایران»، راه یافتگان به مراسم فینال این جشنواره مشخص شدند. پس از بررسی تخصصی اطلاعات حاصل از جداول امتیازات جشنواره مسابقات منطقی ایران در طی ۲۲هفته رقابت، تمام کسانی که در طول مرحله پیامکی، حداقل ۷۷۸۰ امتیاز کسب بودند و در اولویت های ۱ تا ۵۶ قرار…

رمزهای مسابقه بیست و دوم

رمزهای زیر، راس ساعت ۸شب شنبه ۱۰خرداد۹۳ برای مخاطبان «جشنواره مسابقات منطقی ایران» از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا…

رمزهای مسابقه ویژه شماره۲ (جشنواره تابستانی کیدوکو)

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر چهارشنبه ۷خرداد۹۳ برای مخاطبان «جشنواره تابستانی کیدوکو» از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز کیدوکو۴در۴ با رمز کیدوکو۶در۶ یکسان است. رمز اعلام شده برای پاسخدهی به این مسابقه ویژه در هر دو رشته کاربرد دارد. * مهلت پاسخدهی به این مسابقه ویژه در متن پیامک اعلام شده…

۳۰دقیقه تمدید مهلت مسابقه۲۱ به دلیل اختلال مخابراتی

به دلیل اختلال مخابراتی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت کنندگان، ۳۰دقیقه تمدید برای مهلت پاسخدهی مسابقه۲۱ درنظر گرفته شد.  با این تمدید، زمان کسر امتیاز مسابقه۲۱ از ساعت ۲۱ به ۲۱:۳۰ تبدیل خواهدشد و تمامی پاسخهای صحیحی که قبل از ساعت ۲۱:۳۰ دریافت شوند امتیاز کامل خواهند داشت. آخرین مهلت دریافت پاسخ صحیح…

رمزهای مسابقه بیست و یکم

رمزهای زیر، راس ساعت ۸شب شنبه ۳خرداد۹۳ برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…

توصیه هایی برای حساس ترین مسابقات مرحله پیامکی

فقط دو مسابقه ۲۱ و ۲۲ از مرحله پیامکی جشنواره مسابقات منطقی ایران باقیمانده است که مجموعا ۳۶۰۰ امتیاز بسیار مهم خواهند داشت. مسابقات ۲۱ و ۲۲ هریک با ضریب۳۰ مطرح خواهند شد و چون امتیاز خام آنها ۶۰ بوده است بنابراین هریک ۱۸۰۰ امتیاز خواهند داشت. همچنین مهلت پاسخدهی این دو مسابقه نسبت به…

جشنواره تابستانی + زمان قطعی فینال

«جشنواره تابستانی کیدوکو»(مخصوص کودکان دبستانی) از چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت آغاز به کار می کند و فینال آن همزمان با فینال «جشنواره مسابقات منطقی ایران» صبح جمعه ۲۱شهریور۹۳ برگزار خواهد شد. مجله همشهری بچه ها در یک پروژه فشرده تابستانی، جشنواره کیدوکو را فقط در دو رشته ۴در۴ و ۶در۶ از شماره ۶۵ خود آغاز خواهد…

رمزهای مسابقه بیستم

رمزهای زیر، راس ساعت ۸شب شنبه ۲۷ اردیبهشت۹۳ برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی…

رمزهای مسابقه نوزدهم

رمزهای زیر، راس ساعت ۸شب شنبه ۲۰ اردیبهشت۹۳ برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی…

رمزهای مسابقه هجدهم

رمزهای زیر، راس ساعت ۸شب شنبه ۱۳ اردیبهشت۹۳ برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی…