رمزهای مسابقه بیست و دوم

رمزهای زیر، راس ساعت ۸شب شنبه ۱۰خرداد۹۳ برای مخاطبان «جشنواره مسابقات منطقی ایران» از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا…