۹۰دقیقه تاخیر در آغاز مسابقه دوازدهم

متاسفانه به دلیل اختلالات موجود، رمزهای مسابقه دوازدهم با ۹۰دقیقه تاخیر، راس ساعت ۱۸:۳۰ اعلام خواهدشد. بر اساس اطلاعیه، معیار کسر امتیاز هم فقط برای همین هفته از ساعت ۱۷ به ساعت ۱۸:۳۰ تبدیل خواهد شد. بنابراین تمام پاسخ هایی که تا ساعت۱۸:۳۰ یکشنبه۱۸ اسفند ارسال شوند بدون کسر امتیاز خواهند بود.

رمزهای مسابقه یازدهم

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر شنبه ۱۰اسفند برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…

سه ساعت تمدید برای مهلت پاسخدهی به مسابقه دهم

اشکالات مخابراتی موجود در روز شنبه ۳اسفندماه سبب شد پیامکهای سیستم ۳۰۰۰۶۱۷۰ با حدود ۳ساعت تاخیر به مخاطبان برسد. تاخیر در ارسال پیامکها به دلیل مشکلات مخابراتی صورت گرفته است. رمزهای مسابقه دهم  همزمان با قرارگیری در وب سایت، از طریق سامانه پیامکی هم ارسال شده اند. لذا برای یکسان سازی مهلت پاسخدهی برای همه…

رمزهای مسابقه شماره ده

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر شنبه ۳اسفند برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…

رمزهای مسابقه شماره نه

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر شنبه ۲۶بهمن برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…

مسابقات ۱۸۰ امتیازی با ۳روز مهلت در راهند!

مسابقه های هفته نهم تا دوازدهم ۳۰ امتیازی هستند و ضریب شان به ۶ تبدیل خواهد شد. طبق روال طرح ریزی شده برای مراحل پیامکی «جشنواره مسابقات منطقی ایران»، هرچه به سمت فینال پیش می رویم، مقدار امتیازات و ضریب آنها بیشتر خواهد شد و مهلت ارسال پاسخ هم کمتر خواهد شد.  بر اساس همین…

رمزهای مسابقه شماره هشت

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر شنبه ۱۹بهمن برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…

رمزهای مسابقه شماره هفت

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر شنبه ۱۲بهمن برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…

هرچهارشنبه ساعت۲۰ یک فینال آزمایشی آنلاین

پس از رای گیری پیامکی از مخاطبان جشنواره زمان برگزاری فینال های آزمایشی هفتگی تعیین شد در نظرسنجی که در بخش اخبار سایت و پیامکهای ارسال شده به مخاطبان جشنواره برگزار شد، از مخاطبان پرسیده شد که به نظرشان بهترین زمان برای برگزاری فینال های آزمایشی هفتگی چه روز و چه ساعتی است. این نظرسنجی…

رمزهای مسابقه شماره شش

رمزهای زیر، حدود ساعت ۵عصر شنبه ۵بهمن برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…