فینالیست های جشنواره تابستانی هم مشخص شدند

با مشخص شدن جدول امتیازات مسابقات ۱۳ تا ۱۶، فینالیست های «جشنواره تابستانی کیدوکو» هم مشخص شدند تا جمعه هفته آینده(۲۱ شهریور۹۳) بتوانند در مراسم فینال حضوری شرکت کنند. فینالیست های تعیین شده باید قبل از ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه ۱۶شهریورماه، مراحل ثبت نامشان را انجام دهند تا کارت ورورد به جلسه برایشان صادر شود.…

رمزهای مسابقه ویژه شانزدهم(مسابقه آخر)

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر چهارشنبه ۱۲شهریور۹۳ برای مخاطبان «جشنواره تابستانی کیدوکو» از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز کیدوکو۴در۴ با رمز کیدوکو۶در۶ یکسان است. رمز اعلام شده برای پاسخدهی به این مسابقه ویژه در هر دو رشته کاربرد دارد. * مهلت پاسخدهی به این مسابقه ویژه در متن پیامک اعلام شده…

مراحل ثبت نام فینالیست های جشنواره مسابقات منطقی ایران آغازشد

روال ثبت نام فینالیست های «جشنواره مسابقات منطقی ایران» امروز سه شنبه ۱۱شهریور۹۳ طی ارسال ۵پیامک پیاپی به آنها ابلاغ شد. فینالیست های جشنواره مسابقات منطقی ایران ۶۸نفر هستند که در خردادماه امسال مسابقات مرحله پیامکی شان تمام شده بود و بلافاصله فهرست اسامی آنها منتشر شده بود. برای مشاهده اسامی این فینالیست ها اینجا…

رمزهای مسابقه ویژه چهاردهم

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر چهارشنبه ۲۹مرداد۹۳ برای مخاطبان «جشنواره تابستانی کیدوکو» از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز کیدوکو۴در۴ با رمز کیدوکو۶در۶ یکسان است. رمز اعلام شده برای پاسخدهی به این مسابقه ویژه در هر دو رشته کاربرد دارد. * مهلت پاسخدهی به این مسابقه ویژه در متن پیامک اعلام شده…

مسابقات کیدوکو مجله هفتاد هیچ امتیازی ندارند

به دلیل نقص در صفحه آرایی، مسابقات کیدوکو درج شده در مجله همشهری بچه ها شماره ۷۰ اشتباه هستند و پاسخ دادن به این مسابقات، هیچ امتیازی برای شرکت کنندگان نخواهد داشت. متاسفانه با اشتباهی که در بخش صفحه آرایی مجله همشهری بچه ها۷۰ رخ داده است، به جای اینکه مسابقات ۱۱ و ۱۲ منتشر…

رمزهای مسابقه ویژه دهم

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر چهارشنبه ۱مرداد۹۳ برای مخاطبان «جشنواره تابستانی کیدوکو» از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز کیدوکو۴در۴ با رمز کیدوکو۶در۶ یکسان است. رمز اعلام شده برای پاسخدهی به این مسابقه ویژه در هر دو رشته کاربرد دارد. * مهلت پاسخدهی به این مسابقه ویژه در متن پیامک اعلام شده…

رمزهای مسابقه ویژه هشتم

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر چهارشنبه ۱۸تیر۹۳ برای مخاطبان «جشنواره تابستانی کیدوکو» از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز کیدوکو۴در۴ با رمز کیدوکو۶در۶ یکسان است. رمز اعلام شده برای پاسخدهی به این مسابقه ویژه در هر دو رشته کاربرد دارد. * مهلت پاسخدهی به این مسابقه ویژه در متن پیامک اعلام شده…

رمزهای مسابقه ویژه ششم

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر چهارشنبه ۴تیر۹۳ برای مخاطبان «جشنواره تابستانی کیدوکو» از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز کیدوکو۴در۴ با رمز کیدوکو۶در۶ یکسان است. رمز اعلام شده برای پاسخدهی به این مسابقه ویژه در هر دو رشته کاربرد دارد. * مهلت پاسخدهی به این مسابقه ویژه در متن پیامک اعلام شده…

مهم: اشکال چاپی در صفحه کیدوکوهای مجله شماره۶۷

متاسفانه اشکالات چاپی در کیدوکوهای مجله شماره ۶۷ وجود دارد که بابت رخ دادن این اتفاق از تمام شرکت کنندگان جشنواره تابستانی کیدوکو عذرخواهی می کنیم. لطفا به این موارد توجه فرمایید: ۱- کیدوکوهای مجله شماره۶۷، در حقیقت «مسابقه شماره ۵» و «مسابقه شماره ۶» هستند. اما در کنار این کیدوکوها اشتباها شماره های ۳…

رمزهای مسابقه ویژه چهارم

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر چهارشنبه ۲۱خرداد۹۳ برای مخاطبان «جشنواره تابستانی کیدوکو» از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز کیدوکو۴در۴ با رمز کیدوکو۶در۶ یکسان است. رمز اعلام شده برای پاسخدهی به این مسابقه ویژه در هر دو رشته کاربرد دارد. * مهلت پاسخدهی به این مسابقه ویژه در متن پیامک اعلام شده…