هرچهارشنبه ساعت۲۰ یک فینال آزمایشی آنلاین

پس از رای گیری پیامکی از مخاطبان جشنواره زمان برگزاری فینال های آزمایشی هفتگی تعیین شد در نظرسنجی که در بخش اخبار سایت و پیامکهای ارسال شده به مخاطبان جشنواره برگزار شد، از مخاطبان پرسیده شد که به نظرشان بهترین زمان برای برگزاری فینال های آزمایشی هفتگی چه روز و چه ساعتی است. این نظرسنجی…