فینالیست های جشنواره تابستانی هم مشخص شدند

با مشخص شدن جدول امتیازات مسابقات ۱۳ تا ۱۶، فینالیست های «جشنواره تابستانی کیدوکو» هم مشخص شدند تا جمعه هفته آینده(۲۱ شهریور۹۳) بتوانند در مراسم فینال حضوری شرکت کنند. فینالیست های تعیین شده باید قبل از ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه ۱۶شهریورماه، مراحل ثبت نامشان را انجام دهند تا کارت ورورد به جلسه برایشان صادر شود.…