رمزگشایی مسابقه واژه بازی شماره بیست و دو

حروف (گ گ و ش م) را جایگزین ؟ در مسابقه ی واژه بازی ۲۲ کنید مهلت پاسخدهی: فقط۲۴ساعت از لحظه ی فاش شدن رمز * این متن به صورت پیامک برای تمام مخاطبان واژه بازی، راس ساعت ۱۷:۰۰ چهارشنبه ۲۷ خرداد ۹۴ ارسال شده است.

رمزگشایی مسابقه واژه بازی شماره بیست

حروف (ک گ ع س ز) را جایگزین ؟ در مسابقه ی واژه بازی ۲۰ کنید مهلت پاسخدهی: فقط۲۴ساعت از لحظه ی فاش شدن رمز * این متن به صورت پیامک برای تمام مخاطبان واژه بازی، راس ساعت ۱۸:۳۰ چهارشنبه ۱۳ خرداد ۹۴ ارسال شده است.

رمزگشایی مسابقه واژه بازی شماره هجده

حروف (م م ج پ ت) را جایگزین ؟ در مسابقه ی واژه بازی ۱۸ کنید مهلت پاسخدهی: فقط۲۴ساعت از لحظه ی فاش شدن رمز * این متن به صورت پیامک برای تمام مخاطبان واژه بازی، راس ساعت۱۷ چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۴ ارسال شده است.

سه کتاب سرگرمی کودک به نمایشگاه بیست و هشتم رسید

اخیرا سه عنوان کتاب سرگرمی کودک توسط نشرشهر منتشر شده است که در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب، با تخفیف ویژه، قابل تهیه برای علاقمندان است. کتاب کیدوکو۳در۳ (اولین قدم برای سودوکوبازشدن) برای گروه سنی الف (سالهای پیش از دبستان و اول دبستان) سعی دارد کاملا غیرمستقیم، منطقِ حل کردن معماهای کیدوکو(سودوکوی کودک) را…

رمزگشایی مسابقه واژه بازی شماره ۱۶ – ویژه

حروف (د ب ش ت ه) را جایگزین ؟ در مسابقه ی واژه بازی ۱۶ کنید مهلت پاسخدهی: فقط۲۴ساعت از لحظه ی فاش شدن رمز * این متن به صورت پیامک برای تمام مخاطبان واژه بازی، راس ساعت۱۷ چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۴ ارسال شده است.