ناویاب شماره دویست و چهل و یک در تاریخ ۹۶/۹/۱۲

تا اطلاع رسانی بعدی، هر روز یک معمای ناویاب در این وب سایت نمایش داده می شود. این معماها به مسابقه گذاشته می شود و جایزه آنها، ژتون های اپلیکیشن «ناویاب» است. جهت کسب اطلاعات بیشتر کانال تلگرام ناویاب را ببینید. می توانید این معمای ناویاب را روی کاغذ چاپ کنید یا روی صفحه ی…

SUDOBATTLE No.4 Sunday 2017 03 December

Until next announce, it will be shown a “SUDOKU PUZZLE” in this website everyday at 21:00 (GMT +3:30). these puzzles will be put to match. afterward there will be a discussion about the match in Telegram Group for detail information visit: Telegram Channel تا اطلاع رسانی بعدی، هر روز یک معمای سودوکو در این وب سایت راس…