مسابقه خفن استریپ در خراسان

مسابقه پرطرفدار «خفن استریپ»، روزهای دوشنبه و پنجشنبه در صفحه ی «زندگی سلام» روزنامه خراسان منتشر می شود که از طریق وب سایت روزنامه خراسان، برای تمام علاقمندان قابل استفاده است. خفن استریپ، نوعی طنز تصویری در حوزه ی بازی با کلمات است که سالها قبل با ایده پردازی محمدمهدی رنجبر و تصویرگری محمدرضا دوست…