مسابقه واژه بازی تا اطلاع بعدی تعطیل است

منتظر مسابقه شماره ۶۵ واژه بازی در مجله بعدی «همشهری بچه ها نباشید! مسابقه «واژه بازی» که ۶۴شماره در مجله ی «همشهری بچه ها» منتشر شده است به تصمیم سردبیرهای این مجله تا اطلاع بعدی منتشر نخواهد شد. حامد سلیمانی، سردبیر مجله همشهری بچه ها با اعلام این خبر گفت: «ممکن است در آینده نزدیک…