آنچه برای اولین مسابقه باید بدانید…

طبق برنامه ریزی قبلی، اولین مسابقه پیامکی «جشنواره مسابقات منطقی ایران»، عصر شنبه ۳۰آذرماه با فاش شدن رمز مسابقه شماره یک، آغاز خواهد شد. شرکت کنندگان در آستانه برگزاری این مسابقه لازم است به موارد زیر دقت داشته باشند: ۱- رمز مسابقه شماره یک، حدود ساعت ۵عصر شنبه ۳۰آذرماه فاش خواهد شد. این رمز با…