روزنامه خراسان از جشنواره مسابقات منطقی ایران حمایت کرد

روزنامه خراسان، با معرفی آدرس وب سایت جشنواره مسابقات منطقی ایران، از این جشنواره حمایت کرد. این روزنامه پرتیراژ، با تخصیص دادن بخشی برای درج نمونه های تمرینی «ناویاب کودک» و «ناویاب بزرگسال»، دو تا سه بار در هفته، مخاطبان این سرگرمی را از آغاز شدن «جشنواره مسابقات منطقی ایران» آگاه خواهد کرد و قوانین…