فیلم مراسم فینال چهارمین جشنواره کیدوکو برای متقاضیان ارسال شد

عصر چهارشنبه ۱۷مهرماه ۱۳۹۲، فیلم مراسم چهارمین دوره جشنواره کیدوکوی ایران برای متقاضیانی که قبلا این فیلم را سفارش داده بودند ارسال شد. در فینال چهارمین جشنواره کیدوکو که صبح جمعه ۸شهریورماه برگزار شد، ۲۳۲شرکت کننده زیر ۱۲سال توانستند با صعود از مراحل اولیه(پیامکی) از بین چند هزار شرکت کننده، مجوز ورود به سالن فینال…