برای ارتباط ساده تر با ناویاب بازها، کانال تلگرام ناویاب برای علاقمندان این سرگرمی منطقی تاسیس شده است.
آدرس کانال تلگرام «ناویاب بازهای ایران»: https://telegram.me/navyab
logo-nav-web-new