برای درک بهتر قوانین ناویاب، به این موارد دقت کنید: ↓

logo-nav-web-new
«ناویاب» یک معمای منطقی است، پس موقعیت ها را حدس نزنید! با کشف روابط منطقی، ماهیت قطعی بعضی خانه ها را تعیین و با استناد به خانه های معلوم، کم کم ماهیت خانه های دیگر را هم مشخص کنید.
 هر بار که خواستید علامتی را در ناویاب بگذارید یا جای تکه کشتی ای را ثبت کنید، برای کشیدن آن علامت، دلیل بیاورید و دلیل تان را با خودتان تکرار کنید. فراموش نکنید که در ناویاب، اشتباه کشیدن یک علامت یا یک تکه کشتی، می تواند شما را به اشتباه های بعدی بیاندازد و کل ناویاب را نادرست کند.
 شکل پُرشدگی خانه ها در راهنمایی های اولیه، کاملا مهم است و پُربودن خانه ها با «دایره»، «نیم دایره» یا «مربع» در صحت جواب تاثیر دارد.
خانه هایی را که مطمئنید حاوی هیچ یک از ادوات نیستند، با ضربدر یا علامت آب مشخص کنید.
خانه هایی را که مطمئنید باید پُر باشند ولی شکل پُرشدگی شان مشخص نیست، با یک خال سیاه مشخص کنید.
 اگر تازه کار هستید، از حل کردن نمونه های «بسیارساده» و «ساده» شروع کنید. نمونه های دشوارتر، نیاز به آمادگی بیشتر دارد.
برای دسترسی به «ترفندهای ناویاب» در کانال تلگرام ناویاب عضو شوید https://telegram.me/navyab
برای تبادل نظر «ناویاب بازها» گروه تلگرامی ایجاد شده است که لینک دسترسی به آن در کانال بالا اعلام شده است. ترفندهای بیشتر در این فضای مجازی بین حرفه ای بین ناویاب بازها رد و بدل خواهد شد.
اگر ناویاب را روی کاغذ حل می کنید، حتما از مداد نرم و پاککن مرغوب استفاده کنید.
اپلیکیشن تلفن همراه «ناویاب»، به صورت کاملا حرفه ای طراحی شده است و به زودی فقط از طریق همین وب سایت و کانال تلگرام ناویاب قابل دانلود خواهد بود که برای تمرین «تازه کارها» و البته رجزخوانی «حرفه ای ها» فضای مناسبی را در اختیارتان خواهد گذاشت.