کلیک کنید ویدئو حل کامل یک نمونه سودوکو با درجه دشواری «بسیارساده»
مربی: محسن سلطانی
مدت ویدئو: ۶:۵۵
حجم ویدئو: ۳۶مگابایت
کلیک کنید ویدئو ترفندهای حل یک نمونه سودوکو با درجه دشواری «بسیارسخت»
مربی: محسن سلطانی
مدت ویدئو: ۵:۳۴
حجم ویدئو: ۲۵مگابایت

شما هم می‌خواهید

برای یکی از سرگرمی‌های منطقی،

ویدئوی آموزشی تولید کنید؟!

اینجا جای شماست!

منتظریم…

انتقاد و پیشنهادتان را درباره مسابقات خراسان در اتاق گفتگوی ویژه این مسابقات بنویسید.
اینجا کلیک کنید تا درباره مسابقات روزنامه خراسان بیشتر بدانید.