روزنامه خراسان از قدیمی ترین رسانه های ایران است که بیش از ۷۰ سال سابقه انتشار دارد. این روزنامه در سال ۱۳۸۹ به کمک ضمیمه جوانانش(جیم)، جشنواره باشکوهی را در حوزه مسابقات منطقی (با موضوع «ناویاب») به دبیری محمدمهدی رنجبر برگزار کرد. این جشنواره که در مرحله ی «راه دور» حدود شش ماه به غربالگری مشتاقان این سرگرمی معروف جهان می پرداخت، در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۹ به مرحله ی «حضوری» رسید تا ۳۰۰ نفر برتر از بین چهارهزار شرکننده معمای ناویاب را در سالنی به یک رقابت نفس گیر ۴ساعته دعوت کند و در جدالی جذاب و مهیج، «قهرمان قهرمانان ناویاب» در ایران را معرفی کند.
روزنامه خراسان از سال ۱۳۹۰،‌ بازهم معمای «ناویاب» را (این بار به صورت مسابقه های ماهانه جایزه دار) در صفحات اصلی اش با همین طراح ادامه داد و بر تعداد شیفتگان این سرگرمی منطقی افزود. به طوری که امروز مخاطبان سراسر کشور، «ناویاب» را همراه با اسم «روزنامه خراسان» می شناسند.
این روزنامه با توجه به شناخت صحیحی که از صنعت «سرگرمی» پیدا کرده بود، در سالهای بعد هم معماهای هوش را در قالب آیتم «ورزش ذهن» برای مخاطبانش به همین طراح سفارش داد.
اما از سال ۱۳۹۳، روزنامه خراسان به شکل متمایز دیگری به «صنعت سرگرمی» پرداخت. معماهای «خفن استریپ» که نوعی طنز تصویری شوخی با کلمات بود و بیش از یک دهه قبل توسط محمدمهدی رنجبر در روزنامه جام جم چاپ می شد، به سفارش روزنامه خراسان در شکل و شمایل جدیدی تهیه شد که با استقبال شدید مخاطبان مواجه شد. استقبالی که باعث شده است سرگرمی پرطرفدار «خفن استریپ»، بدون وقفه تا امروز هم در صفحات اصلی این روزنامه منتشر شود.
با توجه به بازخورد مثبتی که در سالهای گذشته از تجربه کردن آیتم های مختلف سرگرمی در این روزنامه وجود داشت، در شهریور ۱۳۹۵ روزنامه خراسان به جرگه ی معدود روزنامه هایی پیوست که نیم صفحه ی روزانه خود را به انواع سرگرمی های مکتوب اختصاص داد. همکاری محمدمهدی رنجبر و روزنامه خراسان باعث شده است آیتم های متنوع و پرطرفدار سرگرمی، در روزهای مختلف هفته با نظم مشخصی در این بخش تکرار شوند. «تنوع» و «وسعت» دیدگاه روزنامه خراسان به سرگرمی در این نیم صفحه، مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.
logo-web