– تالیف پنج جلد کتاب در حوزه سرگرمی برای کودک و بزرگسال
– دبیری و اجرای هفت دوره «جشنواره مسابقات منطقی» در سطح رقابت های بین المللی
– طرح ریزی «شهربازی خانواده سالم» و تولید دستگاه شماره یک از این شهربازی
– طراحی متمایز «بازی های میدانی»، «مسابقات تلویزیونی»، «محصولات جعبه بازی» و «مسابقه های مطبوعاتی»
از جمله فعالیت هایی است که وی علاوه بر طراحی «سرگرمی های کلاسیک و غیرکلاسیک مطبوعاتی» انجام داده است.
رنجبر در جشنواره مطبوعات اخیر، دبیر کمیته «سرگرمی» و داور ارشد در این رشته بوده است.
رزومه فعالیت وی در پنج صفحه قابل نمایش است:
محمدمهدی رنجبر از سال ۱۳۷۷ به صورت حرفه ای فعالیتش را در عرصه «سرگرمی» آغاز کرد.
پس از مدت کوتاهی، طراحی سرگرمی در مجلات و روزنامه ها را به دیگر رسانه ها هم گسترش داد و بیشتر تلاش کرد در حوزه های جدیدی طرح ریزی در صنعت سرگرمی را دنبال کند که قبلا در کشور انجام نشده بود.