مجله «همشهری بچه ها»، از گروه مجلات موسسه همشهری است که در شهریورماه ۱۳۹۰ دوره جدید انتشارش را با سردبیری مشترک «حامد سلیمانی» و «مرجان فولادوند» آغاز کرد.
دوره جدید انتشار این مجله با تغییرات زیادی نسبت به دوره قبل آغاز شد و همین موضوع باعث شد، علی رغم توزیع نامناسب مجله، مخاطبان بسیاری پیگیر تهیه کردن این دوهفته نامه باشند.
یکی از این تغییرات، برگزاری مسابقات و جشنواره های متفاوتی بود که با طراحی «محمدمهدی رنجبر» انجام می شد. در این دوره از انتشار مجله همشهری بچه ها، از همان شماره آغازین مسابقه ای که در ایران نظیرش اجرا نشده بود طرح ریزی شد و روی جلد مجله این عبارت نقش بست: «اولین جشنواره بزرگ کیدوکو».
کیدوکو(سودوکوی کودکان) اگرچه تا آن روز اصلا شناخته شده نبود اما با استقبال چشمگیری از سوی مخاطبان این مجله مواجه شد و به همین دلیل، سردبیران مجله همشهری بچه ها علی رغم تمام دردسرهای اجرایی، تا امروز برگزاری پنج دوره متفاوت از انواع جشنواره های آن را در دستور کار قراردادند تا مجله همشهری بچه ها اولین و معروف ترین مجله ای باشد که «مسابقات حرفه ای منطقی کودک» را برگزار کرده است.