سوالات جشنواره مسابقات منطقی ایران منتشر شد

به دنبال درخواست تعدادی از مخاطبان، تمام سوالات مطرح شده در مراحل سه گانه جشنواره مسابقات منطقی ایران، در دسترس عموم قرار گرفت.

برای دریافت کردن فایل سوالات ناویاب بزرگسال اینجا کلیک کنید.

برای دریافت کردن فایل سوالات سودوکو بزرگسال اینجا کلیک کنید.

برای دریافت کردن فایل سوالات کیدوکو۶در۶ اینجا کلیک کنید.

برای دریافت کردن فایل سوالات کیدوکو۴در۴ اینجا کلیک کنید.

یادآوری:

۱- تمام سوالات رمزدار هستند و فرم افشای رمز هم در انتهای سوالات آمده است.

۲- سوالات به ترتیب مراحل فینال در هر فایل درج شده اند(مثلث=مرحله۱  /  ستاره=مرحله۲  /  مربع=مرحله۳)

۳- در رشته سودوکوی بزرگسال در مرحله دوم فقط دو سودوکوی بالای صفحه باید حل می شد و در مرحله سوم فقط یک سودوکوی بالای صفحه باید حل می شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.